wystawa zbiorowa
3x50
Międzynarodowy Przegląd Sztuki Nowoczesnej

x501
x5010
x5011
x5012
x5013
x5014
x5015
x5016
x5017
x5018
x5019
x502
x5020
x5021
x5022
x5023
x5024
x5025
x5026
x5027
x5028
x5029
x503
x504
x505
x506
x507
x508
x509