Fundacja

Usługa
dla
sztuki

Kreujemy sztukę, wspieramy rozwój, inspirujemy talenty - Fundacja Usługa dla Sztuk

Artystyczne Inspiracje: Misja i Działania Fundacji Sztuki

Pomysł założenia takiej fundacji zrodził się podczas naszych działań artystycznych, po paru miesiącach od otwarcia galerii. Fundacja realizuje swój cel statutowy w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych, takich jak np. promowanie młodych Artystów w zakresie różnych działań artystycznych. Pomagamy w stawianiu pierwszych samodzielnych kroków na polu tych działań. Wspieramy Artystów poprzez organizowanie wystaw, koncertów, wydawanie płyt czy książek. Jako, że nasze serca mocno biją w stronę bezdomnych zwierząt, będziemy zawsze o nich pamiętać i organizować akcje charytatywne właśnie dla Nich. Nasze działania można wspierać przekazując dowolne wpłaty na konto fundacji. Nr. Konta do wpłat 69 1240 5598 1111 0010 8884 3620 z dopiskiem – na działania statutowe. Dziękujemy!