Wystawa fotografii Bogdana Wziątka pt."Kraj Obrazy"

2020 08 wziatek wydarzenia

20 sierpnia 19.00

Zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy fotografii Kraj Obrazy autorstwa Bogdana Wziątka.Bogdan Wziątek urodzony w 1973 w Starachowicach. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W roku 2002 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie pracuje obecnie.


Swoją przygodę ze sztuką rozpoczął od fotografii, której tematykę stanowiły głównie krajobrazy oraz towarzysząca im architektura zwłaszcza małe obiekty sakralne, liczne do tej pory na polskich wsiach. Owocem tego tych zainteresowań była wystawa pod tytułem „Wiarą i sercem” poświęcona obiektom małej architektury sakralnej, które autor odnalazł na wsi w okolicy Radomia, która obyła się w grudniu 2018 roku na UWM w Olsztynie.
Największy wpływ na jego twórczość wywarły jednak podróże do Odessy i kontakt z kulturą Wschodniej Ukrainy oraz ludzie, z którymi tam się spotkał. Zwłaszcza jedna osoba, która stała się jego natchnieniem i muzą, a jak sam o niej mówi Czarnym Aniołem.
Poszukiwania sposobu na pokazanie świata, który widzi zaowocowały powstaniem foto-artów - grafik powstających na bazie fotografii. Przy wykorzystaniu technik komputerowych autor zmienia je tak by obrazowały jego wewnętrzny świat. Tematami foto-artów są emocje, które wiążą się z widzianymi przez autora rzeczywistymi obrazami utrwalonymi w fotografii. Zastosowanie technik komputerowych pozwala mu na zbliżenie się poprzez kolor i kształt do swojego wewnętrznego świata i przedstawienie go widzom. Pierwszy publiczny pokaz foto-artów odbył się w styczniu 2019 roku w Galerii Usługa w Olsztynie. W sierpniu 2019. Foto-arty znalazły uznanie za granicą w czasie wystawy prac w Mikołajewie [południowa Ukraina] zorganizowanej pod patronatem Konsulatu Polskiego w Odessie i Prezydenta Miasta Olsztyna, która odbyła się w na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku. Wystawę łącznie odwiedziło kilkaset osób.
Oprócz fotografii, foto-artów i grafik pisze również poezję. Tworzy też krótkie formy jak bajki i opowiadania.
Kraj Obrazy są próbą pokazania kontrastu pomiędzy krajobrazem kształtowanym przez Naturę a tym tworzonym przez ludzi w centrach miast. Początek pandemii Co-Vid 19 (zdjęcia miejskie wykonano 14 marca 2020 w Warszawie), pozwolił Autorowi pokazać miasto bez ludzi, czyli tak zwaną „tkankę miejską”, w swojej najczystszej formie, tworzoną jak się okazało przez bilbordy, znaki drogowe i hulajnogi, dla których architektura stanowi jedynie tło. Rozrzucone bezładnie w pozbawionej ludzi przestrzeni miejskiej przedmioty te podkreślają dobitnie sztuczność świata, który wokół siebie tworzymy. Świat ten jest martwy i tylko obecność dużych grup ludzi nadaje mu pozory życia. Obraz miejski nie jest więc bytem samoistnym i nie może funkcjonować pozbawiony ludzi, odwrotnie niż krajobraz tworzony przez Naturę, który sam w sobie jest kompletną harmonijną całością. Nasza zrównoważona obecność w nim może jedynie zwiększyć jego wartość, ale brak ludzi jej nie umniejszy.